Onze waarden

FUN

Voor ons staat plezier centraal bij het leren van kinderen. Met behulp van tools zoals spelletjes en robotica, is het ons doel dat het kind zich niet eens realiseert dat ze leren en vaardigheden ontwikkelen. Wat geldt voor onze activiteiten geldt ook voor onze animatoren: het moet FUN zijn!

Inclusiviteit

Het toegankelijk maken van de digitale wereld voor iedereen staat centraal in ons project. Door dit te doen op scholen kunnen we alle kinderen bereiken, ongeacht geslacht of inkomen. We leggen ook bijzondere nadruk op het betaalbaar of gratis maken van onze buitenschoolse activiteiten in economisch moeilijke regio's.

Sociaal ondernemend

De passie voor ondernemerschap in combinatie met een sterke sociale motivatie heeft ons ertoe gebracht onszelf intern te definiëren als een Non-Profit Startup.
Wij worden gedreven door de wil om vooruit te gaan, risico's te nemen, te innoveren, terwijl we als grootste doelstelling hebben om positief deel te nemen aan de evolutie van het onderwijs.

Vertrouwen

School is een bijzondere omgeving, moeilijk te begrijpen zonder een sterke praktijkervaring. Daarom gaan we naar scholen om onze curricula te creëren, te testen, te laten zien en tips te vragen, zodat ze altijd zo dicht mogelijk bij de praktische realiteit van de school staan. 
Ons team, een mix van technische (ingenieurs, informatici,...) en pedagogische (pedagogische wetenschappen, leerkrachten) profielen, probeert steeds digitale vaardigheden te combineren met pedagogische ervaring. We staan er ook op dat elk lid, onafhankelijk van zijn rol bij CodeNPlay, zelf animaties geeft in scholen. 

Kind centraal

Het kind staat centraal in elke beslissing die we nemen. Wat is goed voor hen en hun ontwikkeling? Wat is de impact van deze of deze maatregel op de leerling? Het kind staat centraal in onze pedagogische aanpak, de inhoud is uiteindelijk voor hem/haar ontworpen, ook al betekent dit het opleiden van leerkrachten. Hij is de actor van zijn leerproces.

Burgerzin

Wij willen dat ons digitale onderwijs  kinderen opvoedt tot Verantwoordelijke Actieve Kritische en Solidaire Burgers (CRACS)

Onze missie

Ieder kind van een digitale opleiding voorzien

Onze visie

We willen een spilfiguur zijn in de digitale overgang in het basisonderwijs door docenten in staat te stellen hun leerlingen zelf te trainen : van probleemoplossend leren tot computationeel denken; digitaal burgerschap en robotica.