top of page

Het plezier

Wij maken er een punt van om het plezier in het leren bij kinderen centraal te stellen. Met hulpmiddelen als spelletjes en robotica proberen wij ervoor te zorgen dat het kind niet eens doorheeft dat het leert en vaardigheden ontwikkelt. Wat voor onze activiteiten geldt, geldt ook voor onze begeleiders: het moet FUN zijn !

Inclusiviteit

De digitale wereld voor iedereen toegankelijk maken is de kern van ons project. Door dit op school te doen, kunnen we alle kinderen bereiken, ongeacht hun geslacht of inkomen. Wij leggen er bijzondere nadruk op dat onze buitenschoolse activiteiten betaalbaar of gratis zijn in economisch achtergestelde gebieden. Wij waken ervoor om in onze communicatie stereotiep te zijn en passen positieve discriminatie toe waar dat effect heeft.

Sociaal ondernemerschap

Onze passie voor ondernemerschap in combinatie met een sterke sociale motivatie heeft ertoe geleid dat we onszelf intern hebben gedefinieerd als een non-profit startup.
Wij worden gedreven door de wil om vooruit te gaan, risico's te nemen en te innoveren, met als enige doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de evolutie van de maatschappij, op het cruciale gebied van onderwijs.

Vertrouwen

De school is een bijzondere omgeving, onmogelijk te begrijpen zonder een sterke praktijkervaring. Wij gaan naar scholen om onze cursusprogramma's te creëren, te testen, te demonstreren en te consolideren, zodat ze altijd dichter bij de praktische realiteit van de school staan.
Ons team, een mix van technische profielen (ingenieurs, informatici, enz.) en pedagogische profielen (pedagogische wetenschappen, instructeurs) probeert altijd digitale vaardigheden te combineren met pedagogische ervaring. We willen ook graag dat elk lid, los van zijn of haar rol bij CodeNPlay, zelf presentaties geeft op scholen. 

Het kind in het centrum

Het kind staat centraal bij alle beslissingen die we nemen. Wat is goed voor het kind en zijn/haar ontwikkeling? Wat is het effect van deze of gene maatregel op de leerling zelf? Het kind staat centraal in onze pedagogische aanpak, de inhoud wordt uiteindelijk voor hem/haar ontworpen, zelfs als dit betekent dat de leerkrachten moeten worden opgeleid. Zij zijn de actoren van hun eigen leren.

Burgerschap

Wij denken na over ons digitale onderwijs om kinderen te leiden tot toekomstige Verantwoordelijke Actieve Kritische Creatieve Burgers.

Onze missie

Ieder kind van een digitale opleiding voorzien

Onze visie

We willen een spilfiguur zijn in de digitale overgang in het basisonderwijs door docenten in staat te stellen hun leerlingen zelf te trainen : van probleemoplossend leren tot computationeel denken; digitaal burgerschap en robotica.

Onze waarden

bottom of page