top of page

Ons aanbod

We willen de leraren vertrouwen geven om hun leerlingen te leren programmeren en robotica te onderwijzen. Om dit te bereiken hebben we een reeks van cursussen in de vorm van modules en een opleidingstraject voor leerkrachten opgezet, zodat zij zich deze inhoud en de bijbehorende vaardigheden optimaal kunnen toe-eigenen. Deze trainingen worden op verschillende tijdstippen van het jaar bij ons georganiseerd, of direct in een school als er meerdere leerkrachten geïnteresseerd zijn.

Om al eens kennis te maken, is het mogelijk om naschoolse sessies in uw school of een introductiesessie voor meerdere klassen te organiseren. Maar je hebt geen voorwaarden nodig om met onze trainingen te starten, aarzel niet, begin meteen en integreer digitaal leren in je school zodra het volgende schooljaar begint! De uitdaging van de digitale transitie in de school wacht op ons!

Initiatie door CodeNPlay in uw klas
1u30/klas

 
Inhoud : Ik leer een robot besturen

Initiaties

Twee dagen opleiding voor leerkrachten in onze lokalen of op uw school.
Verder ondersteuning  bezoeken + toegang tot het online platform

OPleiding

Naschoolse

20-25 sessies op uw school en na de schooluren - planning naar keuze.
Inhoud : Robotica, computationele denken en programmeren

Onze methode

Doel

Om elk kind in staat te stellen de technologische wereld waarin hij of zij leeft te begrijpen en er een creatieve actor in te worden.

Didactische aanpak

 • Projectmatig leren

 • Experimenteren

 • Teamwork

 • Probleemoplossend leren

Ontwikkelde competenties

Transversale

 • Creativiteit

 • Logica

 • Samenwerking

 • Leren leren

Specifieke 

 • Ruimtelijke oriëntatie

 • Algoritmen

 • Wiskunde

 • Psychomotoriek...

Waar kan u terecht?

bottom of page