top of page

Coördinator CodeNPlay

CodeNPlay is een jonge Belgische non-profit start-up (VZW) die de voorbije 3 jaar kinderen in basisscholen in contact laat komen met computationeel denken, robotica en technologie. Eveneens organiseren we trainingen en workshops voor de leerkrachten. We introduceren aan hen de programmeer en robotica wereld op een speelse en educatieve manier. Wij geloven sterk in technologie als een instrument voor inclusieve groei. Om dat te verwezenlijken, zou iedereen een gelijke toegang moeten krijgen tot die kennis als actor en niet enkel als consument. 

Als doel hebben we om uiteindelijk het leerprogramma van CodeNPlay in het curriculum te zien in alle scholen. Dat is ambitieus en zeker en vast een lange weg, maar stap voor stap bewijzen we dat scholen en leerkrachten in staat zijn om onze lessen autonoom te geven. Ons programma wordt dan ook voortdurend verbeterd dankzij de feedback van kinderen en leerkrachten. 

Onze start-up heeft ondertussen al meer dan 1000 kinderen opgeleid en meer dan 5000 kinderen geïnitieerd . We willen dit aantal het komende schooljaar graag verdubbelen. Om hieraan te kunnen voldoen, willen wij ook het team laten groeien om meer scholen te kunnen ondersteunen. 

 

Beschrijving van de rol:

Met het oog op deze groei zijn wij op zoek naar een ervaren coördinator met ervaring in het beheer van zowel reguliere, naschoolse activiteiten als eenmalige evenementen. Ervaring met online evenementen is een pluspunt, maar niet noodzakelijk. De taak zal erin bestaan de naschoolse activiteiten in de verschillende scholen te coördineren, alsook de opleiding van de leerkrachten en de organisatie van sommige buitenschoolse activiteiten (stages, initiaties, ...). Zo behoren de verdeling van het materiaal, planning van uurroosters, coördinatie van interne en externe communicatie tot jouw takenpakket. De coördinator zal de centrale pijler zijn van de organisatie overheen de verschillende workshops, met een focus op de logistieke uitvoering ervan. Je zal een transversale rol invullen tussen alle collega’s. 

 

Omdat we een kleine organisatie structuur hebben en onderwijs de sleutel is van wat we doen, zal van de coördinator ook verwacht worden dat hij/zij lesgeeft tijdens een wekelijkse activiteit. Dit zal hem/haar in staat stellen een beter inzicht te krijgen in onze activiteiten en real-life feedback te krijgen over het onderwijslandschap waarin we ons bevinden.

Verantwoordelijkheden:

 • Je zorgt voor het goede verloop van onze naschoolse activiteiten (in de lagere school), buitenschoolse activiteiten (kinderen van 7 tot 12 jaar) en opleidingen (leerkrachten van de lagere school);

 • Je implementeert de interne en externe organisatie voor onze verschillende activiteiten;

 • Je stelt aan het begin van elk semester de planning van de verschillende activiteiten en de toewijzing van de nodige middelen (begeleiders, vervangers, materiaal) vast;

 • Je houdt het materiaal uitleen-systeem up to date;

 • Je zal specifieke evenementen organiseren zoals de Codeweek (een Europees coding evenement met veel initiaties op school) of andere specifieke initiaties;

 • Je zal nauw samenwerken met de opleidingsverantwoordelijke om opleidingen te organiseren;

 • Daarnaast werk je ook nauw samen met de Franstalige en Nederlandstalige groeimanager om nieuwe scholen en evenementen te plannen en hierop te anticiperen;

 • Je werkt proactief samen met de rest van het team (verantwoordelijken voor de activiteiten, marketing en communicatie, pedagogische inhoud, ...) voor de coördinatie van de activiteiten.

 • Je anticipeert op nieuwe noden aan apparatuur of animatoren en zal vaak autonoom werken om budgetten te beheren;

 • Je stelt materiaal pakketten samen voor onze animatoren en scholen;

 • Je zal in ten minste één wekelijkse activiteit op een school (1 uur/week) animeren;

 • Je zorgt ervoor dat de interne processen door de andere teamleden worden gerespecteerd;

 • Je zal ook de gelegenheid krijgen om jezelf te betrekken in andere taken die jou interesseren en om je bij te scholen in bepaalde onderwerpen die nuttig zijn voor jouw werk.

Vereisten:

 • Geen specifieke studies vereist;

 • Ervaring in projectbeheer, onderwijs sector of in informatica;

 • Geen kennis van programmeren vereist, maar een logische en gestructureerde mindset is noodzakelijk;

 • Gemotiveerde, dynamische, proactieve, nauwkeurige en oplossingsgerichte persoon, die in staat is structuur aan te brengen en te gedijen in een voortdurend veranderende omgeving;

 • Een rijbewijs B is een pluspunt;

 • Talenkennis: zeer goede kennis van Frans of Nederlands is noodzakelijk. Engelse talenkennis is een pluspunt. 

 • Full-time beschikbaarheid

Stuur jouw motivatiebrief en CV naar contact@codenplay.be  met als onderwerp: Coördinator CodeNPlay NDL

bottom of page