top of page

CodeNPlay werkt als een start-up zonder winstoogmerk die in 2017 is ontstaan uit het besef dat in een wereld die steeds meer wordt gevormd door digitale technologieën, het voor iedere burger essentieel wordt om de uitdagingen te begrijpen en de kansen te grijpen. Ongeacht de arbeidssector, maar ook in het dagelijks leven wordt tegenwoordig alles gemodelleerd, berekend en vergemakkelijkt door computerprocessen. Inzicht in de werking van digitale hulpmiddelen, en dus in de achterliggende programmeringsgrondslagen, wordt in veel opzichten cruciaal: gelijke kansen, arbeidsmarkt, ethiek, enz.

Om deze digitale revolutie te begeleiden en iedereen de kans te geven eraan deel te nemen, heeft de vzw Code
NPlay zich ten doel gesteld onze kinderen op te leiden in digitale technologie, door basisscholen te helpen een inleiding tot code en technologie in hun curriculum te integreren. Dit gebeurt via onze buitenschoolse activiteiten, waar we door middel van de praktijk laten zien wat digitaal onderwijs en programmeren inhoudt, maar vooral door het opleiden van docenten en studenten-animatoren en het maken van een kwalitatief hoogstaand curriculum.

Waarom leren programmeren?

sociale kwestie

Digitale technologieën worden steeds belangrijker in ons leven. Het is essentieel om iedereen in staat te stellen deze te begrijpen en de mogelijkheden ervan te benutten.

economisch belang

90% van de banen zal binnenkort een bepaald niveau van digitale vaardigheden vereisen. 

Pedagogische kwesties

"Programmeren is het krachtigste medium om verfijnd denken te ontwikkelen. Meer dan ooit zou programmering een belangrijk onderdeel moeten zijn van de intellectuele ontwikkeling van opgroeiende mensen."
Seymour papert

Waarom in de basisschool?

Omdat veel kinderen al ondergedompeld zijn in deze technologieën en het van essentieel belang is hen te leren er op geïnformeerde, creatieve en actieve wijze gebruik van te maken

Omdat het een unieke kans is om meisjes te interesseren voor dit onderwerp, voordat genderstereotypen hun intrede doen.

Omdat op deze leeftijd de cognitieve ontwikkeling van het kind enorm is, en het gemakkelijker is om een nieuwe manier van denken aan te leren.

bottom of page